ACASA DESPRE NOI DECIZII GHIDUL FURNIZORULUI SISTEMUL NATIONAL DE INFORMARE CONTACT
NOUTATI / UTILE

Citeste mai mult

REGISTRUL NATIONAL

- Agremente Tehnice in Constructii - Certificare voluntara
- Specificatii Tehnice Romanesti

Documente necesare inscrierii produselor in Registrul Unic:

Intra in Registru

 

BUN VENIT PE SITE-UL CONSILIULUI TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII

 

Presedinte al CTPC : Secretar de Stat, Inginer Ciprian Lucian ROSCA

Sef Secretariat Tehnic al CTPC : Inginer Gheorghe HASCAU

Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii s-a constituit la data de 9 februarie 2004, prin Ordinul Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului nr.218.
In componenta Consiliului se afla specialisti de inalta calificare in domeniu, reprezentanti ai organismelor implicate in introducerea pe piata a produselor pentru constructii.
Atributii ale Secretariatului rezultate din prevederile Hotararii Guvernului 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii sunt, in principal, urmatoarele:

- gestionarea pachetului de acte normative romanesti corespondente acquis-ului comunitar referitor la produsele pentru constructii, precum si a listelor cu referinte pentru aplicarea legislatiei in domeniu;
- conducerea si supravegherea activitatii de atestare a conformitatii produselor pentru constructii ;
- conducerea si supravegherea activitatii de agrement tehnic pentru produse si agrement tehnic pentru constructii;
- reprezentarea nationala in relatia cu Comitetul Tehnic Permanent pentru Constructii, de pe langa Comisia Europeana, si cu organizatiile sau structurile de profil din Uniunea Europeana si din statele membre ale acesteia;
- indeplinirea oricaror alte atributii stabilite de autoritatea competenta, care decurg din dispozitiile legale aplicabile in materie de introducere pe piata si/sau punere in functiune a produselor pentru constructii.

 

Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii, in conformitate cu prevederile art.3, alin (2) al HG 622/2004, a preluat atributiile Comisiei Nationale de Agrement Tehnic in Constructii, un capitol special fiind rezervat activitatii de agrement tehnic in constructii.

In scopul unei cat mai bune transparente a activitatii Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii, am initiat acest site in care vom publica toate documentele rezultate in urma activitatii Secretariatului.

 

 

Copyright 2013, Secretariatul Tehnic al CTPC.