ACASA DESPRE NOI DECIZII GHIDUL FURNIZORULUI SISTEMUL NATIONAL DE INFORMARE CONTACT

NOUTATI / UTILE

Citeste mai mult

REGISTRUL NATIONAL

Documente necesare inscrierii produselor in Registrul Unic:

Intra in Registru

CTPC Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii
Sos. PANTELIMON, nr.266, sector 2, BUCURESTI Tel. 255.50.22, Fax. 255.50.22, e-mail cnatc@ctpc.ro, Web:http://www.mt.ro
Nr__________din__________

DECIZIA NR.l0
din 30.06.2005

In conformitate cu prevederile art.49 al Hotararii Guvernului nr. 102/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii si cu art. 1 alin (2), art.4 alin (2) si art. 10 al ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.226/08.09.2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului de Documentare pentru Constructii, Arhitectura, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, si al ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.218/09.02.2004 privind aprobarea componentei Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii, avand in vedere analiza din cadrul sedintei Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii,

Presedintele Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii, emite urmatoarea


DECIZIE:

Art.l. Eliberarea agrementelor tehnice in constructii pentru produsele cu rol esential in cerintele: securitate la incendiu; siguranta in exploatarea instalatiilor de gaze naturale; igiena, sanatatea si protectia mediului se va face dupa obtinerea acordului organismelor de specialitate dupa cum urmeaza:

- pentru securitatea la incendiu - din partea Inspectoratului de Stat pentru Situatii de Urgenta;

- pentru siguranta in exploatare instalatii de gaze naturale - din partea Autoritatii Nationale de Reglementare in domeniul Gazelor Naturale;

- pentru igiena, sanatate si protectia mediului - din partea organismelor abilitate de catre Ministerul Sanatatii sau Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor.

Art.2. Secretariatul Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

Stampila CTPC
Copyright 2012, Secretariatul Tehnic al CTPC.