ACASA DESPRE NOI DECIZII GHIDUL FURNIZORULUI SISTEMUL NATIONAL DE INFORMARE CONTACT

NOUTATI / UTILE

Citeste mai mult

REGISTRUL NATIONAL

Documente necesare inscrierii produselor in Registrul Unic:

Intra in Registru

CTPC Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii
Sos. PANTELIMON, nr.266, sector 2, BUCURESTI Tel. 255.50.22, Fax. 255.50.22, e-mail cnatc@ctpc.ro, Web:http://www.mt.ro
Nr__________din__________

DECIZIA NR.11
din 30.06.2005

In conformitate cu prevederile art.49 al Hotararii Guvernului nr. 102/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii si cu art. 1 alin (2), art.4 alin (2) si art. 10 al ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.226/08.09.2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului de Documentare pentru Constructii, Arhitectura, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, si al ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.218/09.02.2004 privind aprobarea componentei Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii, avand in vedere analiza din cadrul sedintei Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii,

Presedintele Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii, emite urmatoarea


DECIZIE:

Art.l. Se aproba Procedura de supraveghere a organismelor de atestare a conformitatii produselor pentru constructii - Pso.

Art.2.Se aproba rapoartele de evaluare si propunerea de recunoastere in vederea desemnarii de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului ca organisme de atestare a conformitatii a societatilor:

  • CEPROCIM INSPECTIE din cadrul SC CEPROCIM SA Bucuresti;
  • INCERC Filiala Cluj Napoca
  • SC CERTROM SRL Bucuresti

Art.3. Produsele pentru constructii a caror atestare a conformitatii se face conform sistemelor 1+, 1, 2+, 2 si pentru care nu exista in vigoare specificatii tehnice armonizate vor fi primite in analiza pentru elaborarea agrementelor tehnice conditionat de existenta la producator a unui sistem de managemnt al calitatii implementat conform SR EN ISO 9001:2002.

Art.4. Se completeaza componenta comisiei tehnice de specialitate nr.3 - Drumuri, poduri rutiere, porturi si aeroporturi cu urmatorii membrii:

- Prof. Dr. Ing. Constantin Romanescu - Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti;

- Ing. Mihai Iuga - director Directia Tehnica Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale.

Art.5. Secretariatul Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

Stampila CTPC
Copyright 2012, Secretariatul Tehnic al CTPC.