ACASA DESPRE NOI DECIZII GHIDUL FURNIZORULUI SISTEMUL NATIONAL DE INFORMARE CONTACT

NOUTATI / UTILE

Citeste mai mult

REGISTRULNATIONAL

Documente necesare inscrierii produselor in Registrul Unic:

Intra in Registru

CTPC Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii
Sos. PANTELIMON, nr.266, sector 2, BUCURESTI Tel. 255.50.22, Fax. 255.50.22, e-mail cnatc@ctpc.ro, Web:http://www.mt.ro
Nr__________din__________

DECIZIA NR.12
din 27.09.2005

In conformitate cu prevederile art.49 al Hotararii Guvernului nr. 102/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii si cu art. 1 alin (2), art.4 alin (2) si art. 10 al ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.226/08.09.2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului de Documentare pentru Constructii, Arhitectura, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, si al ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.218/09.02.2004 privind aprobarea componentei Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii, avand in vedere analiza din cadrul sedintei Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii,

Presedintele Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii, emite urmatoarea


DECIZIE:

Art.l. Se aproba raportul de activitate al secretariatului Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii in perioada iulie 2004 - august 2005;

Art.2. Se aproba "Procedura de constituire a sistemului national de informare a utilizatorilor produselor pentru constructii a caror conformitate cu specificatiile tehnice armonizate a fost atestata"

Art.3. In vederea elaborarii de agremente tehnice in constructii pentru echipamente care utilizeaza energii neconventionale, se completeaza grupele specializate tematice cu grupa specializata nr.12 care va avea tematica de mai sus; Analizarea si avizarea agrementelor tehnice aferente acestei tematici se va realiza in cadrul comisiei tehnica de specialitate nr.2 a Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii;

Art.4. Secretariatul Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

Stampila CTPC
Copyright 2012, Secretariatul Tehnic al CTPC.