ACASA DESPRE NOI DECIZII GHIDUL FURNIZORULUI SISTEMUL NATIONAL DE INFORMARE CONTACT

NOUTATI / UTILE

Citeste mai mult

REGISTRUL NATIONAL

Documente necesare inscrierii produselor in Registrul Unic:

Intra in Registru

CTPC Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii
Sos. PANTELIMON, nr.266, sector 2, BUCURESTI Tel. 255.50.22, Fax. 255.50.22, e-mail cnatc@ctpc.ro, Web:http://www.mt.ro
Nr__________din__________

DECIZIA NR.14
din 31.10.2006

In conformitate cu prevederile art.49 al Hotararii Guvernului nr. 102/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii si cu art. 1 alin (2), art.4 alin (2) si art. 10 al ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.226/08.09.2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului de Documentare pentru Constructii, Arhitectura, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, si al ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.218/09.02.2004 privind aprobarea componentei Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii, avand in vedere analiza din cadrul sedintei Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii,

Presedintele Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii, emite urmatoarea


DECIZIE:

Art.l. Se aproba activitatea Secretariatului Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii in perioada iulie 2006 - octombrie 2006.

Art.2. Organismele de atestare a conformitatii produselor pentru constructii recunoscute de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului in vederea desemnarii si care urmare a supravegherii anuale aferente anului 2006 au probat ca indeplinesc conditiile pentru notificare vor fi propuse MTCT spre notificare cu o perioada de valabilitate a notificarii de:

- 3 ani pentru organismele care au elaborat certificate de conformitate sau au efectuat teste de laborator in vederea obtinerii marcajului CS;

- 1 an pentru organismele care nu au elaborat certificate de conformitate sau nu au efectuat teste de laborator in vederea obtinerii marcajului CS.

Art.3. Se aproba organizarea in colaborare cu TAIEX, in luna februarie a anului 2007 a trei reuniuni regionale in centrele Iasi, Cluj, Timisoara in vederea informarii factorilor implicati in producerea si utilizarea materialelor de constructii cu privire la prevederile legislatiei europene si romane in domeniu.

Art.4. Componenta comisiilor de supraveghere a organismelor desemnate este aceeasi cu componenta comisiilor de evaluare a acestor organisme in vederea desemnarii lor.

Art.5. Secretariatul Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

Stampila CTPC
Copyright 2012, Secretariatul Tehnic al CTPC.