ACASA DESPRE NOI DECIZII GHIDUL FURNIZORULUI SISTEMUL NATIONAL DE INFORMARE CONTACT

NOUTATI / UTILE

Citeste mai mult

REGISTRUL NATIONAL

Documente necesare inscrierii produselor in Registrul Unic:

Intra in Registru

CTPC Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii
Sos. PANTELIMON, nr.266, sector 2, BUCURESTI Tel. 255.50.22, Fax. 255.50.22, e-mail cnatc@ctpc.ro, Web:http://www.mt.ro
Nr__________din__________

DECIZIA NR.15
din 22.01.2007

In conformitate cu prevederile art.49 al Hotararii Guvernului nr. 102/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii si cu art. 1 alin (2), art.4 alin (2) si art. 10 al ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.226/08.09.2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului de Documentare pentru Constructii, Arhitectura, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, si al ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.218/09.02.2004 privind aprobarea componentei Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii, avand in vedere analiza din cadrul sedintei Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii,

Presedintele Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii, emite urmatoarea


DECIZIE:

Art.l.(1) Se aproba activitatea Secretariatului Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii in perioada iulie 2006 - octombrie 2006.

Art.l.(2) De la aceeasi data pentru produsele pentru care exista standarde armonizate in vigoare se elibereaza certificate de conformitate CE de catre organismele de atestarea conformitatii notificate de Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului catre Comisia Europeana si detinatoare de numar de identificare acordat de aceasta, iar producatorii vor elibera declaratii de conformitate CE. Modelele de certificate de conformitate CE si declaratia de conformitate CE sunt prevazute in anexa 1 si anexa 2

Art.2. Preschimbarea certificatelor de conformitate CS eliberate pana la data de 31.12.2006 de organismele prevazute la alin.(1) al art.(1) in certificate de conformitate CE, se va putea efectua de catre organismele de atestare a conformitatii notificate de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului catre Comisia Europeana si detinatoare de numar de identificare atribuit de aceasta, publicate pe site-ul CTPc (www.ctpc.ro).

Art.3.(1) Preschimbarea prevazuta la art.2 se efectueaza la solicitarea producatorilor, detinatori de certificate de conformitate CS, si consta in verificarea concordantei standardelor europene armonizate, cu standardele initiale luate in considerare la acordarea marcajului CS.

Art.3.(2) In cazul in care referentialele (specificatiile tehnice) dupa care se acorda marcajul CE difera de cele in baza carora s-a acordat marcajul CS, datorita aparitiei unor modificari/completari ulterior acordarii marcajului CS, pentru schimbarea certificatelor de conformitate CS in certificate de conformitate CE, organismele notificate procedeaza la efectuarea unei evaluari conform referentialelor marcajului CE. Evaluarea se va face in cadrul supravegherii anuale a producatorului, dar nu mai tarziu de 30.06.2007.

Art.4. Organismele notificate de catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului catre Comisia Europeana si detinatoare de numar de identificare atribuit de aceasta, vor notifica Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii proiectul de certificat CE cu 7 zile inaintea eliberarii acestuia.

Art.5. Produsele pentru care s-au eliberat certificate de conformitate CE vor fi inscrise de catre Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii in Registrul Unic al produselor pentru constructii, conform procedurii aprobate. Registrul Unic se publica pe site-ul Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii (www.ctpc.ro).

Art.6. Lista toturor organismelor notificate de statele membre ale Uniunii Europene catre Comisiea Europeana, inclusiv de Romania, detinatoare de numar de identificare acordat de catre Comisie, se regaseste pe site-ul acesteia privitor la Directiva pentru constructii (NANDO-CPD)

Art.7. Secretariatul Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

Stampila CTPC
Copyright 2012, Secretariatul Tehnic al CTPC.