ACASA DESPRE NOI DECIZII GHIDUL FURNIZORULUI SISTEMUL NATIONAL DE INFORMARE CONTACT

NOUTATI / UTILE

Citeste mai mult

REGISTRUL NATIONAL

Documente necesare inscrierii produselor in Registrul Unic:

Intra in Registru

CTPC Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii
Sos. PANTELIMON, nr.266, sector 2, BUCURESTI Tel. 255.50.22, Fax. 255.50.22, e-mail cnatc@ctpc.ro, Web:http://www.mt.ro
Nr__________din__________

DECIZIA NR.6
din 27.09.2004

In conformitate cu prevederile art.49 al Hotararii Guvernului nr. 102/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii si cu art. 1 alin (2), art.4 alin (2) si art. 10 al ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.226/08.09.2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului de Documentare pentru Constructii, Arhitectura, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, si al ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.218/09.02.2004 privind aprobarea componentei Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii, avand in vedere analiza din cadrul sedintei Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii,

Presedintele Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii, emite urmatoarea


DECIZIE:
 Art.l. Se aproba "Strategia Consiliului Tehnic Permanent pentru Construtii cu privire la activitatea de desemnare a organismelor de atestare a conformitatii produselor" prezentata in anexa nr.l.

Art.2. Se aproba "Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor la foc" cu amendamentele stabilite de catre plenul Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii, prezentat in anexa nr.2.

Art.3. Se aproba componenta comisiilor tehnice de specialitate, conform anexei nr.3 la prezenta decizie.

Art.4. Se aproba componenta comisiei de evaluare in vederea desemnarii organismelor de atestare a conformitatii produselor pentru constructii, conform anexei nr.4

Art.5. Se aproba constituirea unui colectiv de elaborare a strategiei globale a Consiliului tehnic Permanent pentru Constructii in componenta din anexa nr.5

Art.6. In vederea informarii reciproce a tuturor factorilor implicati in procesul de atestare a conformitatii produselor pentru constructii si concentrarii acestora pe directia efortului principal, in definitivarea procedurilor si materializarea acestora in vederea integrarii in UE, se aproba organizarea unor reuniuni tematice in orasele Bucuresti, Iasi, Cluj, Timisoara, reprezentand cele patru zone geografice ale tarii.

Art.7. Secretariatul Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

Stampila CTPC
Copyright 2011, Secretariatul Tehnic al CTPC.