ACASA DESPRE NOI DECIZII GHIDUL FURNIZORULUI SISTEMUL NATIONAL DE INFORMARE CONTACT

NOUTATI / UTILE

Citeste mai mult

REGISTRUL NATIONAL

Documente necesare inscrierii produselor in Registrul Unic:

Intra in Registru

CTPC Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii
Sos. PANTELIMON, nr.266, sector 2, BUCURESTI Tel. 255.50.22, Fax. 255.50.22, e-mail cnatc@ctpc.ro, Web:http://www.mt.ro
Nr__________din__________

DECIZIA NR.9
din 24.02.2005

In conformitate cu prevederile art.49 al Hotararii Guvernului nr. 102/2003 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii si cu art. 1 alin (2), art.4 alin (2) si art. 10 al ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.226/08.09.2003 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului de Documentare pentru Constructii, Arhitectura, Urbanism si Amenajarea Teritoriului, si al ordinului ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.218/09.02.2004 privind aprobarea componentei Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii, avand in vedere analiza din cadrul sedintei Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii,

Presedintele Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii, emite urmatoarea


DECIZIE:

Art.l. Se aproba prelungirea abilitarii de a elabora agremente tehnice in constructii, pentru organismele prezentate in anexa nr.1.

Art.2. Se aproba modelele de certificate de conformitate pentru sistemele de certificare: 1+, 1, 2+, 2 prezentate in anexele nr. 2a, 2b, 2c si 2d - conform cu modelele - tipurile utilizate in UE.

Art.3. Se aproba modelul de declaratie de conformitate prezentat in anexa nr.3 conform cu modelul - tipul utilizat in UE.

Art.4. Pentru testele de laborator necesare activitatii de certificare a conformitatii produselor pentru constructii, organismele de certificare vor apela de regula la laboratoare de incercari acreditate; in cazul in care apeleaza la laboratoare de incercari neacreditate, organismele de certificare vor evalua aceste laboratoare, conform unei proceduri proprii de evaluare, in vederea asigurarii procedurilor de testare. In ambele cazuri responsabilitatea corectitudinii testelor de laborator revine organismului de certificare.

Art.5. Laboratoarele de analize si incercari in constructii autorizate in baza Regulamentului privind autorizarea si acreditarea laboratoarelor de acest tip a caror autorizatie a fost valabila la 27 februarie 2005, isi continua activitatea in aceleasi conditii in care au fost autorizate.

Aceasta precizare este facuta in conformitate cu art.34 al "Procedurii de desemnare a organismelor pentru atestarea conformitatii produselor pentru constructii" - aprobata prin ordinul ministrului transporturilor, constructiilor si turismului nr.2134 din 17 noiembrie 2004, publicat in MO nr.43 din 13 ianuarie 2005, care prevede: ,in temeiul art.25 din normele metodologice, corelate cu prevederile art.41 alin. (4 lit.a) din Hotararea Guvernului nr.622/2004, laboratoarele de incercari autorizate in baza Regulamentului privind autorizarea si acreditarea laboratoarelor de analize si incercari in constructii, prevazut in anexa nr.6 la Hotarirea Guvernului nr. 766/1997pentru aprobarea unui regulament privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, pot sa isi continue activitatea in conditiile in care au fost autorizate pana la data de 27 februarie 2005".

Laboratoarele care nu aveau valabila autorizatia la data de 27.02.2005 vor sesiza Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii care impreuna Inspectoratul de Stat in Constructii vor analiza solutiile de continuare a activitatii.

Art.6. Certificatele de conformitate emise intra in vigoare dupa avizarea acestora de catre Consiliul Tehnic Permanent pentru Constructii prin comisiile tehnice de specialisti - in termen de 10 zile calendaristice de la prezentare. Consiliul va elabora o procedura de avizare pana la data de 18.03.2005. Dupa avizare, produsele certificate vor fi inscrise in Registrul Unic al produselor certificate detinut de catre Secretariatul Consiliului.

Art.7. Se aproba activitatea depusa de Secretariatul Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii pe perioada 1 iulie 2004 - 31 ianuarie 2005.

Art.8. Secretariatul Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii va aduce la indeplinire prevederile prezentei decizii.

Stampila CTPC
Copyright 2012, Secretariatul Tehnic al CTPC.